When It All Ends

All Belinda Ophelia Estrella wanted was a simple life–opposite to the world she was raised in. Bata pa lang siya, namulat na siya sa kaguluhan sa paligid niya. Her kind of normal were killings and bloodshed. Pero kahit na ganoon, umaasa siya na hindi niya kailangang maging katulad ng mga tao sa paligid niya.

She thought her failth in humanity was enough to change the norm. But when events forced her to fit in to the cruel world she belonged in, she would learn that in life, it is better to be hated as long as you’re feared. Dahil sa mundong ginagalawan niya, buhay ang katumbas ng kapangyarihan. At kamatayan ang katumbas ng pagtitiwala.

But how long would she be able to last? How long would she be able to endure with all the deceit surrounding her?

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review